Sterk framgang for DSD

Folke Hermansens shipping— og it-imperium DSD, tjener mer penger.