Fire kinesiske elevar kom på feil premissar

Fire ungdommar frå Kina kom til Lundheim folkehøgskole i haust. Det viste seg at dei hadde fått urett informasjon om skulen, og alle har no slutta.