Vil eksportere nordisk ledelsesmodell

De nordiske landenes særpregede bedriftsdemokrati, høyere medarbeidertilfredshet og flatere lønnssystem vekker oppmerksomhet i internasjonale forretningsmiljøer.