Hydro har fått grønt lys i Barentshavet

Statens forurensingstilsyn (SFT) har gitt Hydro utslippstillatelsefor leteboring i Barentshavet, nærmere bestemt for boring avbrønnen 7220/6-1, midtveis mellom Sørøya på Finnmarkskysten ogBjørnøya.