Fra glattisen til gressmatte på jobben

Christian Thygesen og Kjell Richard Nygård har sommerjobben mangedrømmer om. De klipper gress i Oslos Parketat og er ute helesommeren.