Næringsmiddel-industrien tapte 400 millioner kroner

Foreløpige beregninger viser at næringsmiddelindustrien har tapt anslagsvis 400 millioner kroner på transportarbeiderstreiken. Det opplyser direktør Knut Maroni i Næringsmiddelbedriftenes Landsforening til Dagens Næringsliv.