Oljå kan få «havari-kommisjon»

Arbeids— og administrasjonsminister Morten A. Meyer vil opprette en uavhengig granskningskommisjon for oljå og ønsker mest mulig åpenhet omkring ulykkene.