Sjømannen si framtid

Intens lobbying pågår frå sjøfolk og skips— eigarar. Regjeringa utformar nå meldinga som skal leggja rammene for norsk skipsfart i mange år framover.