Lånefesten vekker en viss bekymring

Lånefesten tiltar i styrke etter rentekuttene. Det er grunn til en viss bekymring, mener Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH).