To uker stans på Ekofisk til sommeren

Vel 500.000 fat olje vil forsvinne daglig fra markedet i to uker når Ekofisk stenges ned i august. Men renoveringen vil føre til økt produksjon fra Norges eldste felt.