Lærlinger vil bytte yrke

Resultatene fra en helt fersk undersøkelse gjort blant fylkets lærlinger, viser at mange opplever å få mangelfull veiledning hos sine instruktører eller faglige ledere.