Manglar arbeidskraft - byggjer i Polen

Mangel på lokal arbeidskraft er den viktigaste årsaka til at Jakob Hatteland Assembly nå etablerar ny bedrift i Polen.