Norges Rederiforbund varsler lockout

Norges Rederiforbund (NR) varsler lockout for alle OFS-medlemmer på 3 mobile borerigger, ett produksjonsskip og 8 boreinnretninger på faste plattformer. Lockouten vil gjelde fra midnatt 2. september 2004.