Lyse vil ha tankskip til strømproduksjon

Lyse jobber nå for å få leid inn tankskip og koble strømmen derfrainn på landnettet.