• - Det er først og fremst arbeidsgivers ansvar å forebygge stress. Men også arbeidstakerne må bidra. En god kultur der ledere og kolleger snakker sammen om utfordringer i arbeidsmiljøet er viktig for å unngå stress, sier Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet. Scanpix

Mye stress når bedriften endres

I en undersøkelse gjennomført av det europeiske arbeidsmiljøorganet EU-OSHA, mener 60 prosent av de spurte i Norge at omorganisering og jobbusikkerhet er hovedårsak til arbeidsrelatert stress.