Nav mangler rutiner for kontroll av jobbsøkere

Nav mangler faste rutiner for å kontrollere at jobbsøkere tar jobber de blir tilbudt. Det er en forutsetning for å få arbeidsledighetstrygd at man sier ja til jobbene man får tilbud om.