Sliter med å få tak i folk

Optimisme preger handels— og servicebransjen, men vekstmulighetene bremses av mangel på arbeidskraft.