Vil stramme inn <br/>skattesøk på nettet

Finansdepartementet vil frata folk flest muligheten til å søke i skattelistene på internett.