• Liban Dahir vil heller jobbe enn å bruke tid på NAV-kontoret i Klubbgata Syed Ali Shahbaz Akhtar

Over 4 av 10 arbeidsledige er innvandrere

Arbeidsledighetstallene til NAV for juni viser at andelen innvandrere i arbeidsledighetskøen i Rogaland vokser.