Snaut til Hidra-tunnel

«Bare» 3,5 millioner i året i overført kapitaltilskudd fra ferja, er i minste laget for tunnel under Hidrasundet.