Får ikke nødvendig hjelp på skolen

Foreldre til barn med ADHD sliter med å få skolene til å følge opp barna deres. Mange barn får ikke den hjelpen de har krav på.