Stor verktøy-leveranse

Det var fullt kjør hos Industrikonsult (IK) i går. En storleveranse skulle være klar for sending til Asia.