Fra 20 til 70 på fire år

IKT-konsulent— selskapet Bouvet har vokst fra 20 til 70 medarbeidere bare i Rogaland de siste fire årene. Selskapet har Statoil som sin viktigste kunde.