Lokalt næringsliv vil kjempe om milliardkontrakter i Rogfast

Bygging av Rogfast medfører milliardkontrakter. Næringslivet i Rogaland må derfor samarbeide om de skal nå opp i konkurransen.

Stig Jespersen i Block Berge, fra venstre, Idar T. Heskestad i Bjørn Hansen AS og Harald Minge fra Næringsforeningen ønsker at store kontrakter i Rogfast skal gå til lokalt og norsk næringsliv.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

– Vi er ekstremt opptatt av at lokalt næringsliv, enten det gjelder tunnelprosjekter eller sykehusutbygging, kan være med og konkurrere om kontraktene slik at de ikke bare går til de aller største, sier Harald Minge, administrerende direktør i Næringsforeningen i Stavangerregionen.

Onsdag morgen har foreningen derfor invitert lokalt næringsliv og Statens vegvesen til møte om det neste gigantiske utbyggingsprosjektet. 100 bedrifter er påmeldt.

Les også

Her er den nyeste filmen av Rogfast

Dette er hovedkontraktene

Rogfast har en prislapp på 16,8 milliarder kroner. Hovedentreprisene er delt i tre:

  • Fra Mekjarvik – anslått kontraktsverdi 2,8 milliarder
  • Begge veier fra Kvitsøy – anslått kontraktsverdi 3,4 milliarder
  • Fra Bokn anslått kontraktsverdi 2,7 milliarder
  • I tillegg kommer to mindre kontrakter; transporttunnel fra Arsvågen på 118 millioner samt transporttunnel Mekjarvik, 49 millioner

– For å greie å konkurrere, må bedriftene samarbeide. Det gjelder også bedrifter som til vanlig er konkurrenter. Det er opp til bransjen å ta grep. Det gjør den også, ved å skape allianser som kan levere på normale krav, sier Minge.

Han mener også at samarbeid om storkontrakter fører til innovasjon og kompetanseoppbygging som siden kan brukes i andre prosjekter. Rogaland har dessuten vært i front med betongarbeid siden de store plattformene til Nordsjøen ble bygd.

Betongarbeid kan gå til Rogaland

Rogfast medfører mye betongarbeid. Til forskjell fra tidligere, skal tunnelen bygges med prefabrikkerte betongelementer.

Det kan gi muligheter for de mange betongbedriftene i Rogaland, for eksempel Block Berge:

– Vi skjønner at det samfunnøkonomisk er lønnsomt å tenke store kontrakter, men det er også viktig å sikre eksempelvis krav til lærlinger, kompetanse og være etterrettelig for å unngå sosial dumping og svart økonomi. Det er vanskeligere med utenlanske aktører. Vegvesenet må stille krav og de må følges. En veldig oppdeling med bruk av mange underentreprenører medfører også ansvarsforvitring der det blir veldig lett å gjemme seg, sier Stig Jespersen, leder betongelement hos Block Berge.

Betongelement hos Block Berge har 190 ansatte og omsatte i fjor for 410 millioner kroner. Over 80 prosent av kontraktene har de siste årene vært utenfor Rogaland. Med Rogfast vil det være naturlig å søke samarbeid med eier Veidekke.

– Om Veidekke velger det bort på grunn av manglende kapasitet, er det naturlig for oss å søke et annet samarbeid. Samarbeid mellom norske aktører på Rogfast kan kanskje styrke samarbeid i andre sammenhenger også, sier han.

Les også

Milliardkrangel om Rogfast holdt hemmelig i over fem måneder

Idar T. Heskestad hos Bjørn Hansen AS sier at denne bedriften også tenker på samarbeid for å kunne gi pris på levering av betongelementer til Rogfast. Bjørn Hansen AS har 90 ansatte og ligger an til en omsetning i år på 160 millioner kroner.

– Vår satsing på anlegg økte 25 prosent i volum i fjor, vi ligger an til en like stor økning i år. Oppdragene ligger utenfor fylket. Med Rogfast må vi se hva som kommer, men vi ser ikke vekk fra at det kan være aktuelt med leveranser i størrelse 1,5 milliarder kroner. Foreløpig er det mange detaljer som kan ha betydning for om vi kan levere eller ikke, sier han.

Begge mener også det kan bli aktuelt å rigge en egen fabrikk som kan lage elementene i nærheten av tunnelen.

Tror norske vil nå opp

Prosjektleder for Rogfast i Statens vegvesen, Tor Geir Espedal, sier at prosjektet er inndelt i to mindre og tre store kontrakter også for at det skal bli mulig for norske bedrifter å være med i konkurransen.

– Jeg tror det er nok kapasitet i det norske markedet for å kunne håndtere størrelsen på disse kontraktene, sier han og presiserer at Vegvesenet ikke har lov til å favorisere norske entreprenører foran andre europeiske.

– I Ryfast ble det påvist mange brudd på arbeidstidsbestemmelser og manglende betaling av utenlandske arbeidere. Hvordan skal dette sikres bedre i Rogfast?

– Vi har fått endel erfaring med Ryfast og vil dra nytte av både Arbeidstilsynet og Skatt Vest for å sørge for at de kravene som gjelder blir fulgt, sier Espeland.

Publisert: