Et løft for sikkerheten offshore

Rogaland Kranskole har fått landets andre kransimulator for offshorepersonell. Her skal de mest uønskede hendelser utspille seg.