Nærmere 900 Aftenblad-bud kan bli overflødige

Aftenbladets styre ga i går administrasjonen fullmakt til åavslutte forhandlingene med Posten-Norge. Stavanger Aftenblad ASAhar i lengre tid jobbet med å finne fram til nye modeller fordistribusjon. Posten-Norge har vært en av de viktigstesamtalepartnerne.