Regjeringen vil øke kontantstøtten

Kontantstøtten vil øke neste år. Dagens beløp har ikke vært regulert siden støtten ble innført i 1998.