Vurderer statlig overtakelse av grunnskolen

Regjeringen vurderer å ta grunnskolen fra kommune. Utdanningsdepartementet er i ferd med å se på fordeler og ulemper med statlig drift av grunnskolen etter samme modell som sykehusene.