Gjorde aldri nyttig arbeid

Søndagen gjorde man ikke annet enn det som var absolutt nødvendig. Det vil si at dyrene måtte stelles og folkene måtte ha mat, men ellers satt man med hendene i fanget.