Jæren Avis tjente på budkamp

Jæren Avis tjente mer enn en halv million kroner da Vårt Land ville hindre investor Gunnar Strømme å kjøpe seg opp i medieselskapet. Ifølge Dagens Næringsliv ønsket Jæren Avis tidligere i høst å selge de 14.320 aksjene i Vårt Land. Aksjene ble kjøpt i første halvdel av 2001 for 50 kroner stykket, eller vel 716.000 kroner.