Rektorene ivrer for reformer

En runde med fire rektorer viser at det ikke er viljen det står på i forhold til å prøve nytt i skolen. Men penger til å følge opp ideer og initiativ med, er det verre med.