Fastlåste fronter i journaliststreiken

Det virker tilsynelatende fastlåst mellom partene ijournalistkonflikten.