De egentlig rikeste i Rogaland

Skattelistene som publiserer på Aftenbladet.no i dag, gir ikke etkorrekt bilde av hva de aller rikeste egentlig er gode for. Oftester det mye, mye mer.