Svakt fra A-pressen

A-pressen leverer et svakt resultat i første kvartal. Det er særlig TV 2-eierskapet som trekker ned.