Færre konkurser i Rogaland

Mens tallet på konkurser øker i Norge totalt sett, gikk Rogaland kraftig mot strømmen. I første halvår 2001 har Rogaland hatt den største nedgangen i konkurser i hele landet.