Gasselskapa går saman

Dei 13 ulike gasselskapa som eig gassrøyra på norsk sokkel, vil slå seg saman til eitt stort eigarselskap.