Næringslivet klager på flyrute-tilbudet

Stavanger Næringsforening er bekymret over den negative utviklingen i rutetilbudet på Stavanger lufthavn, Sola, de siste årene.