- Sats på kjøtteksport, og sats nå!

Norsk kjøttindustri bør gå inn på utenlandske markeder og starte forberedelsene til en internasjonal fremtid allerede nå.