Store tap for Storebrand i 2001

Storebrands konsernresultat var på minus 1.430 millioner kroner i 2001. I 2000 hadde selskapet et konsernresultat på 523 millioner kroner.