Statoil-overskuddet ble 17,2 milliarder

Statoil-regnskapet for 2001 er på linje med det analytikereforventet.