Budsjettet samlar opposisjonen

Ap, SV og Sp kritiserer budsjettet frå same plattform. Ser me konturane av eit felles alternativ?