Kom uten ekstra fangst

Dersom industritrålarane i Nordsjøen skal få større fiskekvoter, må Norge tinga seg fram til meir fisk på EU sin kostnad.