Aske Trykkeri legges ned etter 40 år

Aske Trykkeri i Stavanger blir lagt ned i månedsskiftetjanuar/februar neste år. Alle de 21 ansatte er sagt opp.