På veg mot Kuwait?

Eksporten frå Rogalands-industrien er redusert med 19 prosent påeitt år. Då er olje og gass ikkje rekna med.