Fakta om Telenor

*Telenor er et av Norges største selskap med en omsetning i 2000 på 37,6 milliarder kroner. Driftsresultatet var på 3.629 millioner kroner og overskuddet etter skatt var på 1.076 millioner i 2000.