Norge satser minst på IKT i Norden

Den finske og svenske staten satser over dobbelt så mye per innbygger på informasjonsteknologi som Norge. Også danskene satser betydelig mer.