Frivillige organisasjoner aksjonerer mot momsreformen

Hjelpeorganisasjonene samler seg for å protestere mot momsreformensom fører til at organisasjonene må betale mer i avgifter enn demottar i statlig støtte.