Forvirring om ny moms

Fra 1. juli innføres moms på tjenester i Norge, men hvilke tjenester som skal omfattes av momsplikten, er det fremdeles usikkerhet omkring.