Regjeringen overrasket og skuffet

Regjeringen er overrasket og skuffet over at andelshaverne i Snøhvit har bestemt seg for ikke å sende inn plan for utbygging og drift av feltet.