Acta-emisjon til dumpingpris

Acta-konsernet håpet å få inn 288 millioner kroner i frisk kapital, men klarte bare å hente 180. Aksjonærenes verdier utvannes dermed kraftig.